BHV

Uw veiligheid is onze passie

bedrijfs hulpverlening

Bedrijfs hulpverlening (BHV’ers) helpen om de veiligheid in een organisatie te vergroten, ook als het gaat om brand en het voorkomen ervan. BHV’ers zijn opgeleid om in geval van nood de werknemers en derden, zoals klanten, cliënten en bezoekers, in veiligheid te brengen. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werkgevers hebben de taak om een goede bedrijfshulpverlening te organiseren en daarvoor één of meer BHV’ers aan te stellen.

Eén van de wettelijke taken van BHV’ers is het bestrijden van beginnende brand. Daarbij is een adequate aanpak van levensbelang. Snel en kundig handelen kan levens redden, ongevallen voorkomen en materiële schade beperken. BHV-coördinatoren en hoofden BHV zorgen voor het beleid om de BHV-taken binnen de organisatie in te vullen.

Kent u dat? Uw kind valt van de trap, stikt ergens in of verbrand zich ergens aan.
Wat moet je dan doen? Deze en vele andere onderwerpen komen aan bod in de cursus zodat u zich een stuk zekerder kunt voelen als er werkelijk iets gebeurd.

Alle onderwerpen uit het Oranje kruis boekje worden behandeld in onze E-learning, zodat u, voor dat u de praktijk bijeenkomst gaat bij wonen, al heel veel weet en het alleen nog in de praktijk toegepast hoeft te worden.

BHV en Kinderdagverblijf

U werkt in een kinderdagverblijf of een basis school, u bent beheerder/eigenaar van een kinderdagverblijf of directeur van een basisschool? Dan weet u ook dat de veiligheid van de kinderen boven alles staat. Bij een ongeval klein of groot is het natuurlijk super fijn om ook te kunnen handelen en zeker te zijn dat u weet wat u moet doen. De Cursus BHV Kinderdagverblijven en Basis scholen is speciaal ontwikkeld om goed voorbereid te zijn op onverwachte calamiteiten en voldoet geheel aan de Wet IKK. Onze E-Learning is zeer uitgebreid zodat u verzekerd bent van een goede kennis zodat de kinderen veilig kunnen spelen.

The data sources that we use for this type of analysis include customer enquiry data, sales figures, costs, market data and customer feedback.

De cursus bestaat uit eerst Theorie via E learning of klassikaal, met daarna een praktijk les van ongeveer 6 uur.

De E-learning behandeld alle onderwerpen zoals die ook in het EHBO boekje van het

Kinderdagverblijf

DE VOLGENDE CERTIFICERINGSINSTANTIES
ZIJN ERKEND DOOR DE WET IKK

N

Het Oranje Kruis

N

NedCert

N

NIKTA

N

Stichting LPEV

N

Certificering Instituut voor Beroepsopleiding & Training (CIBOT)

N

Nederlandse Rode Kruis

N

Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening

Covid 19 Stay safe

WHAT’S TRENDING NOW

Brand kan leiden tot veel leed en forse schade. Een brand kan niet alleen gezondheidsrisico’s opleveren en schade toebrengen aan een gebouw, maar ook de bedrijfscontinuïteit onderbreken. Niet voor niets is de helft van de ondernemingen binnen twee jaar na een grote brand failliet. Het risico op brand is nooit volledig uit te bannen, maar gebouweigenaren – in uw geval is dat doorgaans de werkgever – zijn wel verantwoordelijk voor een goede omgang met brandrisico’s. Een risicoanalyse is hiervoor een goede eerste stap. Vanuit het programma ‘De Zorg Brandveilig’ is daarom bijvoorbeeld een app ontwikkeld, waarmee zorgorganisaties de risico’s bij brand kunnen inschatten en vervolgens passende maatregelen kunnen nemen.

 

DE ROL VAN DE BHV’R

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) helpen om de veiligheid in een organisatie te vergroten, ook als het gaat om brand en het voorkomen ervan. BHV’ers zijn opgeleid om in geval van nood de werknemers en derden, zoals klanten, cliënten en bezoekers, in veiligheid te brengen. In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werkgevers hebben de taak om een goede bedrijfshulpverlening te organiseren en daarvoor één of meer BHV’ers aan te stellen. Eén van de wettelijke taken van BHV’ers is het bestrijden van beginnende brand. Daarbij is een adequate aanpak van levensbelang. Snel en kundig handelen kan levens redden, ongevallen voorkomen en materiële schade beperken. BHV-coördinatoren en hoofden BHV zorgen voor het beleid om de BHV-taken binnen de organisatie in te vullen.

QCPR Reanimatie pop
Chat openen
Hulp nodig?
Hallo,

Kunnen wij u ergens mee helpen?